fredag 7 maj 2010

Vem får kyssa drottningens hand?


I normala fall skulle ledaren för det parti som i gårdagens val fick flest parlamentsmandat i detta nu vara på väg till Buckingham Palace "to kiss hand" (för att kyssa drottningens hand). Ovan en bild från filmen "The Queen" med Helen Mirren i huvudrollen som framställer just detta ögonblick efter Tony Blairs valseger 1997. "To kiss hands" syftar på att drottningen formellt ger vederbörande i uppdrag att bilda en ny regering. Detta "kungliga prerogativ" är en kvarleva av en av kungamaktens viktigaste privilegier - att utse regering. Medan kungen fortfarande var en mycket aktiv politisk aktör (såsom under Georg III i England 1760-1820) utnyttjades det kungliga prerogativet för att skapa rojalistiska regeringar. Numera är detta mer en formsak och tjänstemän kring både Downing Street och drottningen söker i detta nu med all makt undvika att hon dras in i det politiskt osäkra läget genom att det uppfattas som om hon tog ställning aktivt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar