onsdag 5 maj 2010

Prinsen och sängvärmaren


År 1688 gjorde sig den engelske kungen Jakob II omstridd bland sina undersåtar både genom sitt auktoritära utövande av kungamakten och genom sitt gynnande av katolska trosfränder. Protestanter kunde dock trösta sig med att detta sakernas tillstånd var övergående. Kungen hade ingen son så närmast till tronen var hans båda döttrar Mary och Anne som båda var uppfostrade som protestanter. Dessa trösterika framtidsutsikter kastas över ända genom att drottningen 1688 nedkom med en son som överlevde. Det var uppenbart att även nästa kung skulle bli katolik. Bestörta protestanter försökte då misskreditera den lille prinsen av Wales, Charles Edward, genom att påstå att han inte var drottningens son. Istället skulle han smugglats in i drottningens sängkammare i ett sängvärmare och sedan utgivits för att vara kungaparets son.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar