måndag 24 maj 2010

Kejsarinnan som aldrig blev kejsarinna


Idag meddelades att storfurstinnan Leonida avlidit vid den aktningsvärda åldern av 95 år. Hon var sedan 1992 änka efter huset Romanovs huvudman, pretendenten på tsarernas tron storfurst Vladimir Kirillovitj. Själv tillhörde Leonida den gamla georgiska furstefamiljen Bagration. Hennes börd orsakade visst huvudbry bland ryska monarkister - var familjen Bagration tillräckligt furstlig för att äktenskapet skulle räknas som "legitimt" eller var det att anse som "morganatiskt"? Före 1917 reglerade särskild lagstiftning (paragraf 30 i grundlagen) den ryska kejserliga familjens giftermål och om man gifte sig med en person av icke furstlig börd föll man bort ur tronföljden. En del andra medlemmar av huset Romanov anser att familjen Bagration inte uppfyller kriterierna medan Leonida och dottern Maria själva var övertygade om att inga problem förelåg. Detta blev särskilt uppenbart efter att Leonidas make Vladimir Kirillovitj hastigt avled 1992. Då gjorde Vladimirs och Leonidas dotter storfurstinnan Maria Vladimirovna anspråk på tronen samtidigt som andra Romanovmedlemmar ansåg att hon inte var berättigad till arvsanspråk på tronen. Själv har Maria Vladimirovna en hemsida där hon bland annat omtalar sig som kejsarinna de jure av Ryssland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar