måndag 31 maj 2010

Den preussiske soldatsamlaren


Idag är det årsdagen av den preussiske kungen Fredrik Vilhelm Is död av vattusot vid 51 års ålder 1740 i slottet i Potsdam. Om Fredrik Vilhelms farfar, den store kurfursten", kan ses som ett slags grundläggare av Preussen kan Fredrik Vilhelm själv ses som grundläggaren av Preussen som militärstaten par excellence. När Fredrik Vilhelm blev kung 1713 var armén 40 000 man stark och när han dog 1740 uppgick den till över 80 000. Fredrik Vilhelm införde det sk “kantonsystemet” för att expandera armén. Först hade han sänt ut tvångsvärvare som gick fram med mycket brutala metoder (ibland dog folk) men nu infördes ett slags allmän värnplikt. Det innebar att alla män i lämplig ålder (och lämplig storlek – över 169 cm) fördes in i statliga listor. De genomgick sedan militär grundutbildning. När de var klara återgick de till sin vanliga verksamhet men kunde sedan inkallas till tjänstgöring under krig. Detta innebar att Preussen fick en extremt stor armé som till 2/3 bestod av värnpliktiga. Så skapade Preussen Europas fjärde största armé trots att man bara hade den trettonde största befolkningen.

Fredrik Vilhelm älskade själv att excercera sina regementen och gick alltid klädd i uniform. Utrustningen standardiserades så att samma musköter, bajonetter etc användes av alla. Han samlade på särskilt långa soldater till sitt så kallade “Jätteregementet” vilket även av samtiden ansågs något bisarrt. Om det militariserade preussiska samhället sade ett kvickhuvud att "Preussen är inte en stat som har en armé utan en armé som har en stat".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar