lördag 15 maj 2010

Var varsam med dina generaler


Idag är det årsdagen av att kejsar Valentinianus II hittades hängd i sin sängkammare. Den blott 21-årige kejsaren hade överlåtit mycket av den exekutiva makten till sin magister militum, frankern Arbogastes. Denne hade tidigare låtit mörda en av kejsarens vänner i dennes närvaro. Så småningom nådde realtionen mellan den unge kejsaren och hans mäktige general en kris. När Valentinianus försökte avskeda Arbogastes signerade han sin egen dödsdom. Den femtonde maj 392 hittades han som sagt hängd i sin egen sängkammare och Arbogastes utsåg sedan en harmlös ämbetsman Eugenius till ny kejsare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar