måndag 24 maj 2010

Ökat antalet av världens mäktiga


År 1759 lät hertigen av Württemberg, Carl Eugen, ändra ordalydelsen i hovkalendern där datum angavs för hans födelse. Tidigare stod att ”han var född” den elfte februari 1728. Efter 1759 stod att han samma datum ”ökat antalet av världens mäktiga”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar