tisdag 30 november 2010

Lång och rik men mindre bildskön


Den danska drottning Lovisa - i Sverige känd som Carl XV:s dotter och gemenligen kallad "Sessan" - sades i en samtida amerikansk tidning vara "the tallest, ugliest, wealthiest Queen in Europe". Om man får tro artikeln fick kungen ibland stå på en låda för att inte se kortare ut än drottningen.

söndag 21 november 2010

Må var och en bli salig på sin fason


Det livar alltid upp att läsa om när någon får audiens hos sultanen Muley Hafid av Marocko. "denne kalle, begåfvade och grymme man, hvars käraste nöje lär vara att klippa klorna på sin favorittiger".

fredag 5 november 2010

Dekorationshummer


Det preussiska hovköket vid 1800-talets slut förefaller tämligen avancerat. Åtminstone skulle undertecknad ta ett djupt andetag innan han svängde ihop följande för sina gäster: "Låt oss närmare betrakta en dekorationsrätt af hummer, som i flere upplagor är bestämd för åtskilliga buffeter. Figurerna på sockeln och i toppen äro gjutna af paraffin. Sockelns kärna är en högst enkel form af trä. Sedan sidofigurerna blifvit fästade derpå med metalltråd, öfverdrager man det hela med ett tjockt lager af fett och utarbetar nu med en stoppnål alla utsirningar som icke äro figurer. Vatten efterliknas af gelé. På denna sockel sättes en rund och en pyramidalformig stomme af trä, som fästas medelst i sockelns botten insatta skrufvar. Det hela öfverdrages med fett och någon dekoration fästes derofvanpå. Under denna figur arrangeras humrarne, som utstyras med räkor eller kräftor, på den undre kanten lägger man för prydnadens skull några brokiga bitar gelé."

torsdag 4 november 2010

Den kungliga tredubbla cigarren


Prins Carl av Preussen (bror till kejsar Wilhelm I) var en passionerad nikotinist. För att ytterligare förhöja njutningen lät han konstruera ett cigarrmunstycke för att samtidigt kunna röka tre cigarrer. Detta gav honom dessutom möjlighet att blanda cigarrsorterna för att därmed åstadkomma särskilt raffinemang.