lördag 26 februari 2011

Kungen av Libyen?


I kaoset som nu utspelas i Libyen råder största oklarhet kring vem som kan tänkas ta över när Khaddafi slutligen faller. En person som fram tills nu inte har haft så stora utsikter men som uppenbarligen vädrar morgonluft är Muhammad al-Senussi. Han är den libyske tronpretendenten. Hans far Hasan as-Senussi var brorson till kung Idris och kronprins av Libyen. När kung Idris skulle abdikera och efterträdas av brorsonen genomförde Khadaffi sin kupp i september 1969. Kronprins Hasan fick således aldrig uppstiga på tronen utan hölls sedan fängslad av Khadaffi under många år och levde därefter i armod. Den kungliga familjen lämnade Libyen 1988 och har sedan dess levt i London. Efter Hasans död 1992 är det sonen Muhammad al-Senussi som står på tur till den libyska tronen. Vid besök som Khadaffi gjort i London och Paris har Muhammad al-Senussi lett demonstrationer mot diktatorn. Nu har han intervjuats och på frågan om han hoppas bli libysk kung svarar han "I see myself as a servant to the Libyan people". Prinsen tillägger: "They will decide what they want. My goal is to serve my people as much as I can."