fredag 5 november 2010

Dekorationshummer


Det preussiska hovköket vid 1800-talets slut förefaller tämligen avancerat. Åtminstone skulle undertecknad ta ett djupt andetag innan han svängde ihop följande för sina gäster: "Låt oss närmare betrakta en dekorationsrätt af hummer, som i flere upplagor är bestämd för åtskilliga buffeter. Figurerna på sockeln och i toppen äro gjutna af paraffin. Sockelns kärna är en högst enkel form af trä. Sedan sidofigurerna blifvit fästade derpå med metalltråd, öfverdrager man det hela med ett tjockt lager af fett och utarbetar nu med en stoppnål alla utsirningar som icke äro figurer. Vatten efterliknas af gelé. På denna sockel sättes en rund och en pyramidalformig stomme af trä, som fästas medelst i sockelns botten insatta skrufvar. Det hela öfverdrages med fett och någon dekoration fästes derofvanpå. Under denna figur arrangeras humrarne, som utstyras med räkor eller kräftor, på den undre kanten lägger man för prydnadens skull några brokiga bitar gelé."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar