lördag 8 maj 2010

Ivan den Förskräcklige firar trettondagen


En besökare vid hovet i Moskva på 1550-talet beskrev hur trettondagen firades. ”Tsaren [Ivan den Förskräcklige, till höger i en senare sk historiemålning] med sin bror och alla sina adelsmän, alla rikt klädda med guld, pärlor, ädla stenar och dyrbart pälsverk, med en krona av tartariskt mönster på huvudet, vandrade i procession till kyrkan tillsammans med metropoliten och olika biskopar och präster… därefter kom han ut ur kyrkan och gick i procession till den tillfrysta floden och stod där barhuvad med sina ädlingar. I isen var ett hål och metropoliten välsignade vattnet med stor högtidlighet och beljöt tsarens son och adeln med vattnet.” Folket i Moskva använde sedan vattnet för att bota sjuka, tartarer döptes i vattnet och tsarens hästar drack av vattnet. Det har påpekats att hovceremonielet i Moskva tjänade till att upphöja tsaren men i detta fall, som en forskare noterat, markerade tsaren snarast sin ödmjukhet inför kyrkan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar