tisdag 18 maj 2010

Den norske enväldeskungen och hans hov


I norsk tappning omges Eidsvollförfattningen och kung Christian Frederik av ett visst skimmer. I verkligheten var Christian Frederik inte alls särskilt tilltalad av att inskränka den kungliga makten. Egentligen ville han behålla det danska envälde han växt upp med och som även rått i Norge. Han ville att det norska folket skulle visa "den stormægtigste Fyrste og Herre, Kong Christian Frederik til Norge og hans Slægt hulde og tro som Eders rette enevolds Arvekonge”. Att Christian Fredrik inte skulle blivit någon utpräglat liberal monark utan snarare en konservativ sådan anar vi också i hur han arrangerade sitt hov. Genom detta ser vi att han fäste stor vikt vid kungamaktens höghet. Han visade således såsom nygjord norsk kung omedelbart "sin böjelse för hoflyx" genom att låta utnämna två hovmarskalkar, 18 nya kammarherrar och 18 kammarjunkare. Detta var en påfallande stor hovstat jämfört med den bernadotteska norska hovstaten som växte betydligt långsammare (vilket givetvis delvis berodde på att Carl XIV Johan mestadels inte vistades i Norge). Christian Frederik hade sannolikt inte blivit någon modern liberal monark utan hade nog snarare omgiven av ett talrikt hov försökt manipulera Eidsvollförfattningen och utöva kungligt envälde om han fått sitta kvar på teatertronen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar