måndag 31 maj 2010

Kunglig höghet då och nuDaniel Westling har av kungen erhållit titlarna prins, hertig av Västergötland och kunglig höghet. Den närmaste parallellen kan kanske vara när prinsessan Ulrika Eleonora gifte sig med Fredrik, arvprins av Hessen. När han 1715 gifte sig med prinsessan Ulrika Eleonora erhöll han emellertid inte titeln kunglig höghet. Det var först sedan svågern, Carl XII, stupat 1718 och Ulrika Eleonora gripit makten i december 1718 som hon omedelbart skyndade sig att upphöja maken till kunglig höghet. Detta var ingen oviktig sak eftersom det enligt drottningens syn innebar att hennes make fick försteget framför hennes systerson, hertigen av Holstein. Riksdagen som samlades 1719 godkände att Fredrik blivit kunglig höghet men tillfogade att det inte gav prins Fredrik någon rätt till den svenska tronen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar