torsdag 20 maj 2010

En stillsam helgonkampanj


För att fortsätta på årsdagstemat är det idag årsdagen av Henrik VIs död. Denne engelske kung var son till Henrik V vilken kan ses som ett slags medeltida idealkung. Själv var Henrik VI mindre lyckad och hans regering överskuggades av att andra bestämde åt den svage, och stundom svagsinte, monarken. Rosornas krig rasade och Henrik VI dog i Towern där han satt fängslad av sin släkting och motståndare Edward IV. Rimligen blev han mördad. Det finns ett engelskt sällskap Eton, Cambridge and Associates Henry VI (tidigare Henry VI Society) som arbetar för att få Henrik VI helgonförklarad men några större framsteg har inte försports. På 1970-talet bedrev de en mindre kampanj för ändamålet genom att skriva insändare till The Times. Deras insatser inskränker sig annars mest till att de samlas en gång om året på Windsor, där Henrik VI ligger begravd, och dricker te.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar