lördag 29 maj 2010

Athanathos! Athanathos!


Idag är det årsdagen av Konstantinopels fall för turkarna 29 maj 1453. Det bysantinska riket, och därmed i förlängningen det romerska, gick därmed under men greker fortsatte att se Konstantinopel som sin huvudstad. När grekerna gjorde uppror mot det turkiska väldet 1821 var Konstantinopel den naturliga huvudstaden. Det bodde då fler greker i Konstantinopel och resten av det Osmanska riket än i det som idag utgör Grekland.

Utifrån detta är det föga förvånande att legender växte fram kring Konstantinopels fall och kring den dag när Konstantinopel åter skulle bli en grekisk stad. Det talades om hur en präst som höll mässa i Hagia Sofia när turkarna denna majdag 1453 bröt sig in genom bronsportarna försvann in i en pelare och väntar där på grekernas återkomst. När Konstantinopel åter styrs av greker skall prästen träda ut ur pelaren och återuppta mässan vid den punkt där den avbröts.

Den siste kejsaren, Konstantin XI Dragases, stupade under turkarnas stormning av Konstantinopel 1453. Hans kropp återfanns aldrig och det växte fram en legend att han låg sovande förvandlad till marmor i en grotta under Gyllene Porten. Där skall en ängel ge honom ett svärd, återväcka honom till livet och han skall driva ut turkarna ända till gränsen mot Persien.

Den söndag som infaller närmast 29 maj hålls en mässa i Athen och efteråt samlas en del äldre greker framför kejsar Konstantin XI:s staty och ropar ’Athanathos! Athanathos!’ (Odödlig! Odödlig!).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar