fredag 23 april 2010

Riksdagen inger mindre förtroende än kungahuset?


En mätning från SOM i Göteborg noterade att det vanligen pålitligt rojalistiska svenska folket sviktade något i sin övertygelse under 2009 – medan 15% eftersträvade republik enligt SOMs mätning 1995 var det nu 22% - alternativt 11% respektive 17% enligt Dagens Nyheters ledare. Hursomhelst torde siffrorna komma som ett efterlängtat tecken till rikets strävsamma republikaner som inte haft alltför lätt under tilltagande bröllopsyra. I vad mån kronprinsessans bröllop påverkar opinionen under år 2010 torde tiden utvisa. Det kan noteras att medan Nya Wermlands Tidning tolkar resultatet som ”Starkt stöd för monarkin” ser Värmlands Folkblad å sin sida ”Grumlad rojalistisk yra”. NWT lyfter också upp en Sifo-mätning från våren vilken gav ett stöd för monarkin vid handen på 76% liksom en Synnovate/DN-mätning på 74%. Vad exempelvis DNs ledarskribent Annika Ström Melin undviker att nämna är att kungahusets vikande förtroende (hon citerar här balansmåttet 41 bytt till 12) matchas av en långt större förtroendekris för riksdagen. Enligt SOMs mätning av förtroendet för riksdagen har detta balansmått kraschat från 33 till 2. Om svenska folket visar ”en allt större dos misstro” visavi kungahuset är situationen långt värre för riksdagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar