måndag 19 april 2010

Alltför skäggig brudgum


När Christian IIs brud Elisabeth av Habsburg år 1515 skulle föras till Köpenhamn skrev hennes ledsagare den norske ärkebiskopen Erik Valkendorff i förväg till kungen. Ärkebispen var medveten om att Christians yviga skägg ogillades vid Habsburghovet Bryssel där prinsessan vistats. Nu manade han kungen att bli mer moderiktig och acceptabel för sin högborna gemål genom att helt sonika ansa buskaget i ansiktet: ”Og lader nu strax rage Ed. Naades Skjæg af, for mange Sagers Skyld. Ved dette och hiint vil I kunne stoppe Munden paa dem alle sammen. Hendes Naade er det vel værd”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar