tisdag 27 april 2010

Den glömde kejsaren


I upptakten till kriget i Indokina som så småningom utvecklades till Vietnamnkriget fanns en aktör som ofta glöms bort – kejsar Bao Dai. Han var son till härskaren över det franska protektoratet Annam. Den unge prinsen utbildades i Paris och blev som trettonåring vid faderns död 1926 kejsare av Annam. Under andra världskriget övertalades Bao Dai av den japanska ockupationsmakten att förklara Vietnamn självständigt från Frankrike. Detta ledde 1945 till att Bao Dai tvingades abdikera även om han 1949 togs till nåder av Frankrike ånyo och då upphöjdes till statsöverhuvud för Vietnam. Bao Dai uppfattades emellertid av många som en fransk marionett som dessutom mestadels vistades i Paris. År 1955 utmanövrerades han av den skrupelfrie Diem som genom en folkomröstning införde republik med sig själv som president. 1997 avled exkejsaren i Paris.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar