fredag 23 april 2010

Åldrad moder till diskutabel prins


En notabel födsel ägde rum tidigare i år i Bukarest - modern Lia hade uppnått den för nyblivna mödrar anmärkningsvärda åldern 60 år. Det nyfödda gossebarnet var dessutom ägnat att bli rumänsk tronpretendent vad det lider. Lille Carol Ferdinand var nämligen den första ur familjen Hohenzollern som fötts i Bukarest sedan kriget. Åtminstone anser sig familjen bära namnet Hohenzollern. Fadern Paul Lambrino alternativt Hohenzollern är brorson till den rumänske exkungen Michael och sonson till kung Carol av Rumänien i dennes förbindelse med Zizi Lambrino. Kung Carols äktenskap med Zizi Lambrino upplöstes redan före Paul Lambrinos far Carol Mircea föddes vilket innebär att denna gren av familjen inte ses som kunglig. Detta hindrar emellertid inte att Paul Lambrino kallar sig prins av Rumänien och gör anspråk på tronen. År 2000 ställde han upp i presidentvalet men fick bara drygt 50 000 röster. Namnen Carol Ferdinand antyder också faderns förhoppningar av parveln en dag skall följa i sin farfarsfars och farfars farfars kungarna Carols och Ferdinands fotspår. Bilden ovan är uppenbart noggrant arrangerad med piltens farfarsfars, den skandalöse exkungen Carol, byst i bakgrunden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar