torsdag 1 april 2010

Fottvagning i påsktider


Monarkier omgärdas av ceremonier och många av dessa har sin grund i religionen. Det är därmed inte förvånande att den största religiösa högtiden, påsken, även förknippas kungliga ceremonier. I det österrikiska kejsardömet var det sed att kejsaren tvättade fötterna på tolv gamla män och kvinnor. Detta var en efterföljd av Jesu eget agerande då han enligt bibeln tvättade lärjungarnas fötter. Även i England tvättade kungen fattiga mäns och kvinnors fötter män men där upphörde bruket långt tidigare medan det levde kvar i Österrike fram till kejsardömets fall och även i Spanien ännu på 1900-talet. I Vatikanen iakttar påven ännu detta bruk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar