onsdag 14 april 2010

Den siste kungen av Polen


I dessa dagar av polska katastrofer och förolyckade statsöverhuvuden kan man ställa frågan vem var Polens siste kung? Svaret är knepigare än man kan tro. Stanislaus Poniatowski (bilden ovan) var kung av Polen från 1764 tills han tvingades abdikera 1795 vid Polens sista delning när grannarna Ryssland, Preussen och Österrike hade slukat hela riket.

Fredrik August av Sachsen, sonson till den polske kungen August III, upphöjdes av Napoléon till hertig av Warszawa 1807 – ett nyskapat rike bestående av delar av det gamla Polen. Vid Wienkongressen 1815 avskaffades emellertid detta napoleonska påfund. Wienkongressen återskapade istället det polska kungariket som ett marionettkungadöme med den ryske tsaren Alexander som polsk kung. Denna statsbildning brukar kallas Kongress-Polen. Det var delvis ett verk av den polske nationalisten Adam Czartoryski som hoppades återupprätta Polen med rysk hjälp. Resultatet var dock en högst fiktiv självständighet för det polska kungariket. Den påfallande liberala författning Kongress-Polen formellt hade kom alltmer att åsidosättas och riket styrdes av en vicekung, tsarens tämligen brutale bror storfurst Konstantin. Efter ett uppror mot det ryska herraväldet avskaffades Kongress-Polens formella autonomi 1832, en russificeringspolitik fördes och kungariket fanns enbart kvar till namnet. Efter ytterligare ett uppror 1863 mot det ryska styret avskaffades även det polska kungariket som självständig enhet. De ryska tsarerna fortsatte dock att titulera sig ”tsarer av Polen”. Den siste kungen av Polen i detta avseende var således den ryske tsaren Nikolaj II fram till abdikationen 1917.

De österrikiska kejsarna titulerade sig kungar av Galicien och Lodomerien efter de bitar av Polen Österrike lagt beslag på. Först vid kejsardömets fall 1918 upplöstes även detta konstruerade kungarike som endast existerade på papperet.

Den siste polske kungen är således en titel som, i varierande grad, kan tillskrivas Stanislaus Poniatowski, tsarerna Alexander II och Nikolaj II eller kejsar Karl II av Österrike.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar