torsdag 8 april 2010

Kejserlig äggjakt


Seden att inom den ryska tsarfamiljen dela ut dyrbara juvelprydda ägg tillverkade av Fabergé var relativt kortvarig. Före detta tog sin början på 1880-talet hade porslinsägg delats ut vid det ryska hovet under påsken alltsedan 1700-talets mitt. I St Petersburg fanns en av Europas första porslinsfabriker och denna tillverkade bland annat påskägg för den kejserliga familjen. En grevinna beskrev påsken vid Catharina den Storas hov: "Hela hovet och hela stadens arisrokrati samlades denna dag i palatsets kyrka som fylldes. Palatset badade i prakt - det var inte att undra på att vanligt folk vid den tiden ansåg det för paradiset". Tidigt på på morgonen på söndagen vandrade hela hovet i största högtidlighet till kyrkan där höjdpunkterna i mässan ackompanjerades av kanonsaluter från Peter Paul-fästningen med 101 skott. Klockorna i hela staden ringde samtidigt. Därefter serverades en måltid i kejsarinnans rum. Följande dag hölls en större måltid när kejsarinnans skål åtföljdes av en ny salut från Amiralitetsfästningen med 51 kanonskott. Under påsken hölls operor och andra festligheter och dignitärer i mängd uppvaktade tsarfamiljen. Vid dessa tillfällen delade kejsarinnan ut porslinsägg - exempelvis 373 stycken vid påsken 1793. Antalet utdelade ägg ökade med tiden. Vid 1800-talets mitt delades ut omkring 5000 porslinsägg och 7000 glasägg. En beskrivning finns bevarad från när tsar Alexander II delade ut porslinsägg:
"Tsaren trädde in. Han hade just utbytt påskönskningar med ordonannser, skiltvakterna stod vid dörrarna tillsammans med tjänare... Därefter kom kejsarinnan in... tillsammans med storhertig Sergej Alexandrovitj som höll en ganska stor korg med porslinsägg. Vi närmade oss kejsarinnan en efter en och sade 'Kristus är återuppstånden!'. Hon nickade och svarade mycket vänligt 'Merci'. Vi kysste hennes hand och hon kysste våra huvuden occh sade 'Voici pour vous aussi un oeuf'. Hon gav mig ett ägg av porfyr."

Ännu påsken 1917 delade den för detta tsarfamiljen, nu de facto fängslad, ut ägg. Då utdelades 137 ägg som var i reserv sedan tidigare år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar