lördag 21 augusti 2010

Tvåhundra år av Bernadottar


Tvåhundraårsminnet av valet av den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte firas just nu i Örebro. Orsaken är att det var just i Örebro den urtima riksdagen 1810 som valde den franske advokatsonen till svensk kronprins hölls. Bernadotte var egentligen en dark horse i sammanhanget. Huvudkandidat var den danske prinsen Fredrik Christian av Augustenborg (bror till den nyligen avlidne svenske kronprinsen Carl August). Andra möjliga kandidater var den danske kungen Frederik eller prins Gustaf (tidigare kronprins och son till den störtade Gustaf IV Adolf). Kungen ville gärna ha sin kusin hertig Peter av Holstein till tronföljare men Napoleon ansågs ogilla ett sådant val. Egentligen var också Napoleon den allra viktigaste faktorn i kungavalet.

Drottningen skrev om detta i sin dagbok: "Inom alla fyra stånden voro meningarna mycket delade. Bland adel och prästerskap lutade många åt en förening av de tre skandinaviska länderna [dvs kung Frederik av Danmark]; bönderna och i allmänhet de lägre klasserna röstade för prins Gustav, ty de voro ännu trogna den gamla konungafmailjen. Prins Peter av Holstein-Oldenburg hade minsta antalet anhängare. Talrikast var det parti som en gång låtit utkora salig kronprins Karl August och nu önskade se hans broder hertigen av Augusenburg som tronföljare. Allt tydde på att detta parti skulle avgå med seger, synnerligast som både kungen och regeringen bestämt sig för denna prins. Men i Stockholm däremot talades redan i början av månaden mycket om fursten av Ponte-Corvo [Bernadotte]."

Prins Gustavs anhängare (varav den främste, Axel von Fersen, nyss lynchats i Stockholm) höll sig borta från Örebro. Hertigen av Augustenborg hade flest anhängare och allt syntes klart. Då anlände en kurir från Paris som meddelade att Bernadotte var villig att bli kronprins. Kuriren medförde också ett tandpetaretui med ett porträtt av marskalkens maka och son som ytterligare argument - vid Bernadottes val fick man en tryggad succession. Snabbt spred det sig att Napoleon ville att hans marskalk Bernadotte skulle väljas till svensk kronprins och för att ställa sig in hos Europas mäktigaste man gjorde man honom till viljes.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar