lördag 14 augusti 2010

"he did nothing at all but kill animals and stick in stamps"


Biografier över kungligheter kan vara en knepig genre. Alltför många verk faller antingen i kategorin ointressant helgonlegend medan andra uteslutande fokuserar på mer eller mindre väl belagda snaskigheter. Sedan finns det kungligheter som helt enkelt inte gör särskilt mycket. När Harold Nicolson arbetade på en biografi över kung George V skrev han klagande till sin hustru "He is all right as a gay young midshipman. He may be all right as a wise old King. But the intervening period when he was Duke of York, just shooting at Sandringham, is hard to manage or swallow. For 17 years he did nothing at all but kill animals and stick in stamps". I biografin skildrades de 17 åren på Sandringham helt annorlunda. Där talades det om att genom åren på Sandringham kom han i kontakt med jorden. Genom sin skicklighet att knåpa ihop en biografi och snirkla sig runt tråkiga passager förvärvade sig Harold Nicolson adelskap - vilket gjorde honom synnerligen förtrytsam. Han hade kallt räknat med att bli Lord inte bara en enkel Sir.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar