måndag 9 augusti 2010

En kröning med förhinder som ändrar lagen


Idag är det årsdagen av Edward VIIs kröning i Westminster Abbey i London år 1902. Egentligen skulle den rotunde evige prinsen av Wales krönts redan 26 juni men två dagar för det stora spekaklet diagnosticerades han med blindtarmsinflammation. Detta var inte bara obehagligt för patienten - mängder av människor hade bespetsat sig på att beskåda den första kröningen i England på 65 år. Många hade således vidtagit dyrbara arrangemang för att kunna se ståten - våningar, fönster och båtar hade hyrts och resor bokats. De besvikna kröningsspektatörerna hade nu mindre lust att betala för dessa arrangemang när ingen kröning kunde betittas. När folk vägrade att hålla de kontrakt de ingått blev resultatet ett anatl "coronation cases" i domstolarna. I Krell v Henry ville inte den åtalade betala för en lägenhet han hyrt för att kunna se kröningen. Domslutet blev att han inte behövde betala eftersom lägenheten hyrts enkom för ändåmålet (till skillnad från en person som hyrt en båt vilken kunde användas till en lusttur på Themsen ändå enligt ett annat domslut). Man talade om att kontrakt som Krell/Henry kunde upphävas genom "frustration" - en princip som klargjordes just genom dessa coronation cases och tillämpas än idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar