söndag 29 augusti 2010

Kejserlig överkamning


En ung svenska som besökte kurorten Ems 1885 såg där kejsar Wilhelm I av det nyskapade Tyskland. Den 88-årige kejsaren var en flitig besökare i kurortens lilla teater där han satt mest varje afton på första parkett - "och från min plats kunde jag beundra, hur skickligt Hans Majestäts få hårslingor voro ordnade, hopfästade med små nålar".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar