lördag 21 augusti 2010

Från guvernörer till kommunala skolor


I veckan började den 6-åriga norska arvprinsessan Ingrid Alexandra skolan. Föräldrarna har valt att sätta dottern i en "vanlig" kommunal skola istället för en exklusiv privatskola. Detta kan sägas vara det senaste steget i en utveckling som gör kungligheter mer vanliga. Att prinsar och prinsessor numera går i "vanliga" skolor ses som självklart, även om dessa skolor ofta just är exklusiva privatskolor. Det har givetvis inte alltid varit så utan furstliga elever i skolor är en relativt ny företeelse. Under 1600-, 1700- och större delen av 1800-talet var normalfallet att en adlig guvernör utsågs som hade övergripande ansvar för prinsens studier. Det praktiska arbetet utfördes sedan på slottet av särskilt utnämnda privatlärare.

I Sverige bröts denna tradition på 1860-talet när prins Oscars (blivande Oscar II) söner placerades i den nygrundade privata Beskowska skolan. Drivande kraft bakom beslutet var prinsarnas mor hertiginnan Sophia. Hon sågs som relativt liberal och modern och var därtill aktivt väckelsekristen. Det sistnämnda torde haft sin betydelse för att just väckelsepastorn Beskows skola valdes. Beskowska skolan var givetvis mycket exklusiv och eleverna tillhörde samhällets elit - bland andra beskowianer hittar vi Hjalmar Branting, Olof Palme, Verner von Heidenstam, Sven Hedin och Ulf Dinkelspiel. Idag används huset av Folkuniversitetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar