söndag 6 juni 2010

Vem var den siste kejsaren av Kina?


Vi vet alla att den siste kejsaren av Kina var den sex-årige Pu Yi. Saken kompliceras dock av villervallan efter kejsardömets fall 1912. En mer radikal falang leddes av Sun Yat-Sen medan Yuan Shikai hade mer stöd inom militären. Det blev också den senare som kom att manövrera ut Sun Yat-Sen och själv bli nytt statsöverhuvud som president. När Yuan Shikais position föreföll säkrad sammankallade han i november 1915 ett möte för att diskutera ett återinförande av monarkin. Resultatet blev ett enhälligt ställningstagande för monarkin och 12 december 1915 utropade sig Yuan Shikai som kejsare av Kina under namnet Hongxian (vilket betyder ungefär konstitutionellt överflöd). Han började omedelbart belöna släktingar och vänner, liksom personer vars stöd var betydelsefullt, med adelstitlar.

Yuan Shikais tron stod emellertid på lösare grund än han förmodat. Sun Yat-Sen bedrev en ivrig propaganda mot den nye kejsaren, Yuan Shikais söner stred inbördes om vem som skulle vara kronprins, tidigare lojala medarbetare gjorde uppror. Allvarligast torde ha varit att olika militärbefälhavare såg Yuan Shikais upphöjelse till kejsare som ett hot mot deras egna maktpositioner. Den ceremoni som skulle celebrerat Yuan Shikais uppstigande på draktronen sköts upp, pengarna anslagna för ändamålet drogs in och i mars 1916 övergav Yuan Shikai sitt kejsaräventyr. Redan 5 juni samma år avled han som president.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar