tisdag 8 juni 2010

När förväntningar kommer på skam


Medan vår hjälte ilar mot Geheime Staatsarchiv kan vi begrunda den romerske kejsaren Galba vilken upphöjdes på tronen denna dag år 68. Galba tillhörde illustra romerska familjer med uråldriga anor men var knappast påtänkt som kejsare så länge den julisk-claudiska familjen hade ett fast grepp om tronen. Såsom ung skall han varit påfallande löftesrik och både Augustus och Tiberius skall ha förväntat sig stora saker av den patriciske ynglingen. Hans privatliv var något vidlyftigt. Gift med en kvinna som kan ha varit befryndad med kejsarfamiljen levde Galba trots allt ut andra preferenser. Hans son sades av Suetonius ha "upptäckt sin fars affär med en manlig slav". Även Tacitus talar om hur Galba föredrog män. Under den tilltagande anarkin år 68 höjde Galba upprorsfanan och marscherade mot Rom. Hans tid som kejsare blev kort - från juni 68 till januari 69 då han mördades. Galbas huvud bars sedan runt och hånades. Tacitus sade cyniskt att "alla ansåg honom värdig att vara kejsare till dess han blev det".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar