onsdag 2 juni 2010

Lejon och örnar istället för tsarer


I tsarryska storfurstendömet Finland förefaller tsarerna inte ha avbildats på frimärken utan istället användes det finska lejonet och senare, under förryskningsprocessen, den ryska dubbelörnen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar