fredag 17 december 2010

Varning för cricket!


Cricket kan vara farligt. När den tyske Frederick kom med sin familj till England i och med farfaderns upphöjande till engelsk kung 1714 började han odla ett intresse för den engelska sporten. Redan 1731 ser vi honom ta del i cricket. Han både spelade, åsåg, delade ut priser och slog vad. Den tyske Friedrich förefaller ha transformerats till cricketfantasten Frederick, prins av Wales.

Sommaren 1748 deltog Frederick i cricket i Buckinghamshire och träffades han hårt av en cricketboll i bröstet. Skadan skall ha lett till att en abscess utvecklades i bröstkorgen och 1751 avled han

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar