söndag 19 december 2010

Att lära sig och att glömma


Att lära av historien är inte alltid lätt. Den cyniske överlevnadspolitikern Talleyrand (bilden ovan) har tillskrivits uttalandet "de har inte lärt någonting eller glömt någonting" (Ils n'ont rien appris, ni rien oublié) om bourbonerna när den ultrarojalistiske Charles X besteg tronen 1824. Med detta avsåg Talleyrand att kretsen kring Charles X varken lärt sig någonting av franska revolutionen eller glömt några av de oförrätter de då tillfogades.

Det kan tillfogas att uttalandet inte med säkerhet kan knytas till Talleyrand. Måhända är bakgrunden att chevalier Panat i ett brev 1796 om de från revolutionen landsflyktiga rojalisterna suckade "ingen har kunnat glömma någonting, eller lära sig någonting" (personne n'a su ni rien oublier, ni rien apprendre).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar