fredag 26 mars 2010

En yrkesskada


På eftermiddagen den fjortonde maj 1610 klängde sig François Ravaillac upp i den franske kungens Henrik IV vagn som fastnat i det parisiska trafikmyllret. Ravaillac högg kung Henrik tre gånger i bröstet med sin kniv och kungen dog på platsen. Henrik IV hade då överlevt mer än tjugo tidigare mordförsök. Någon vittförgrenad komplott bakom mordet kunde aldrig bevisas; trots att Ravaillac torterades med smält bly och kokande olja för att slutligen slitas i stycken av fyra hästar uppgav han inte några medbrottslingar. Även om mordet i ett drag förändrade ställningen på det storpolitiska schackbrädet var mordförsöket i sig knappast oväntat. Mordförsök var helt enkelt en yrkesrisk, en del av livet för furstar under den tidigmoderna perioden. Henriks företrädare, Henrik III, hade således år 1589 mördats med en förgiftad dolk av dominikanermunken Jacques Clément. Tyrannmord var, som Orest Ranum poängterat, “an integral part of early modern European political culture”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar