fredag 26 mars 2010

I slottets gentila salar

Att drottning Christina i sin sängkammare hade råttfällor är egentligen helt naturligt. Råttor var en självklar del av vardagen på 1600-talet. Vid det engelska hovet fanns till och med en särskild "rat catcher" anställd. Hans tjänster hade säkerligen varit uppskattade när den svenska hovjungfrun Ingeborg Gyllenstierna i samband med gudstjänsten våldsamt börjar skrika och gestikulera. Orsaken är att en råtta förirrat sig in i hennes styvkjortel och nu inte hittar ut från virrvarret av tyg utan desperat och pipande försöker komma bort - råttans önskan om att den skulle hitta ut delades säkert av fröken Gyllenstierna.

Att vardagen vid hovet omfattade inslag som råttor kan vara värt att betona så vi inte enbart tror det var baler och kärleksäventyr som fyllde tankarna. Råttors skrapande klor mot golvet nattetid och ibland till och med råttor innanför kjolarna var blott alltför närvarande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar