fredag 7 januari 2011

Familjebekymmer


Svenska Dagbladet uppmärksammar successionsproblemen i en av världens få bevarade absoluta monarkier, Saudiarabien. Alltsedan kung Abdul-Aziz död 1953 har kungariket styrts av hans alltmer åldrande söner. Vem som är kung i en absolut monarki är av avgörande betydelse och Saudiarabien har ingen tydligen successionsordning. I princip har den äldste överlevande brodern tagit över kungavärdigheten, men ett antal av Abdul-Aziz söner har dragit sig undan från detta. När den nuvarande kung Abdullah vid 86 års ålder genomgått en ryggoperation blir tronföljden en akut fråga. Abdullahs ett år yngre halvbror Sultan är designerad kronprins men sjuklig.

Oklarheten och de många saudiska prinsarna öppnar för ett scenario där olika prinsar öppet slåss om makten. Detta har skett förr. Under 1800-talet förlorade familjen inflytande just genom interna strider. Efter kung Abdul-Aziz död 1953 kämpade hans två söner Saud och Faisal om makten tills Faisal lyckades störta kung Saud år 1964. Hotet om en maktkamp inom kungfamiljen har kung Abdullah försökt desarmera genom att skapa ett särskilt råd bestående av Abdul-Aziz ännu levande söner (och i de fall dessa dött söner till dem). Rådet skall påverka vem som blir ny kronprins. Därigenom skall hela kungafamiljen få inflytande över successionen och interna strider biläggas.

Abdullah har dock själv gjort avsteg från detta råd genom att utse sin halvbror Najef till ett slags kommande kronprins. Detta speglar sannolikt att den egentlige kronprinsen Sultan är så sjuk att han förväntas dö före kung Abdullah. Både Sultan och Najef tillhör dessutom gruppen Sudairerna, ett antal helbröder som utgör ett viktigt maktblock inom kungafamiljen. För att inte stöta sig med dem kan det vara taktiskt att ersätta Sultan med Najef om den förstnämnde dör.

Nu närmar man sig dock den dag när makten tillfaller Abdul-Aziz sonsöner snarare än de åldrande sönerna. Skaran sonsöner är givetvis ännu större. Det kan nämnas att kung Abdullah (bild ovan) har sex söner varav den yngste är bara sju år gammal. Det skall dock noteras att två "yngre" söner fortfarande är helt möjliga framtida saudiska kungar - Salman (73) och ynglingen Muqrin (blott 64). Den som lever får se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar